CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

 

 

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

 

Les presents condicions generals de contractació i utilització (en endavant “Condicions Generals”) són les que regeixen la venda dels productes d’ENRIC FORN CODINA (en endavant, “el titular”), directament al client, a través del lloc web http://entrebosc.com. S’entén per client tant el consumidor i usuari segons el concepte legal del mateix establert per la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, com l’empresari o professional persona física o jurídica. En els casos en que alguna de les presents condicions generals o que part o tota la seva regulació es refereixi únicament a consumidors i usuaris, o únicament a empresaris o professionals, s’indicarà específicament.

 

Tant la navegació per la botiga online com l’adquisició de qualsevol dels productes o serveis oferts en ella suposen l’acceptació, per part del client, sense reserves de cap tipus, de totes i cadascuna de les presents condicions generals de contractació i utilització, quedant el client vinculat per aquestes.

 

El titular podrà modificar la pàgina web i les presents condicions per efectuar tots els canvis i modificacions que estimi convenients i necessaris per a la adequada funcionalitat de la mateixa, sense previ avís.

 

ENRIC FORN CODINA (en titular), té domicili professional a Castellfollit del Boix (08255), al Mas Pubill, s/n, i identificat amb el DNI i NIF número 47.117.999-S.

 

PRODUCTE

ENRIC FORN CODINA, mitjançant la seva botiga online es dedica a la venda i distribució d’ampolles de vi, oli i productes d’horta ecològica.

 

EDAT MÍNIMA DE CONTRACTACIÓ

Segons la normativa nacional i autonòmica espanyola es fa saber que la venda i distribució de begudes alcohòliques a menors de 18 anys està prohibida. En conseqüència, ENRIC FORN CODINA no vendrà ni distribuirà begudes alcohòliques a usuaris que no puguin acreditar que són majors d’edat.

A més a més, segons l’article 1263 del Codi Civil, els menors d’edat no emancipats i els incapacitats no poden celebrar contractes de compravenda a distància sense el consentiment exprés dels seus pares o tutors.

Així doncs, mitjançant l’acceptació de les presents condicions generals el client manifesta ser major d’edat (al menys 18 anys) i tenir capacitat legal per a adquirir els productes oferts a través de la pàgina web http://entrebosc.com i que comprèn i entén les condicions generals en la seva totalitat.

En cas que el comprador adquireixi productes des d’un país diferent a Espanya, aquest haurà d’acreditar que és major d’edat segons les lleis i requisits previstos en el seu país.

 

REALITZACIÓ DE COMANDA I DISPONIBILITAT DEL PRODUCTE

La informació continguda en les presents Condicions i els detalls continguts en aquesta pàgina web no constitueixen una oferta de venda, sinó una invitació per a contractar. No existirà cap contracte entre vostè i nosaltres en relació amb cap producte fins que la seva comanda hagi estat expressament acceptada per nosaltres. Si la seva oferta no és acceptada i ja s’hagués realitzat algun càrrec al seu compte, l’import del mateix li serà reintegrat en la seva totalitat.

Per a l’adquisició dels productes haurà de seguir el procediment de compra online. En el lloc web, el client s’haurà de registrar com a usuari del lloc web, complimentant el corresponent formulari electrònic o, en cas que no es vulgui registrar, per tal de poder realitzar la comanda se li demanarà que faciliti una direcció de correu electrònic. De manera prèvia o posterior al registre, el client ha d’afegir els productes a la cistella, complimentant el formulari de comanda i validant-lo. El client pot afegir i eliminar productes de la cistella durant el procés de compra. La comanda queda formalitzada en el moment en que el client accepta la comanda mitjançant l’activació del botó PAGAR, que apareix al final de la sol·licitud de compra, prèvia acceptació dels termes legals i condicions generals de venda. El titular arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte i aquests seran accessibles.

En el moment de realització de la comanda, el client assumeix conèixer les condicions particulars de la venda (característiques, preu, quantitat, mesures, qualitat del producte, etc.) i les accepta expressament sense reserva alguna. El fet de realitzar una comanda a la pàgina web http://entrebosc.com implica l’acceptació dels preus, la descripció dels articles i les condicions generals de venda.

No obstant l’anterior, i encara que el titular de http://entrebosc.com hagi rebut del client l’ordre de compra, el titular del lloc web, en el termini màxim de 72 hores laborables, enviarà la confirmació de la seva compra per correu electrònic al client, detallant els productes adquirits, les seves característiques, preus i import total. Aquesta confirmació rebuda per correu electrònic és un comprovant de compra. Si el client no està d’acord amb les dades que consten en el correu electrònic de confirmació, podrà sol·licitar, dins de les 24 hores següents, la modificació de les mateixes o l’anul·lació del contracte.

La seva compra està subjecta a disponibilitat, amb els límits d’estoc disponibles, de manera que, si d’un producte no existís estoc, no estigués disponible o no es pogués produir, en el moment de realitzar la comanda s’indicarà aquesta situació al client.

 

FORMES I TERMINIS D’ENVIAMENT

L’entrega de les comandes es realitzarà en el domicili d’entrega especificat pel client en el moment de realitzar la comanda. No s’entregaran comandes en apartats postals.

El titular no assumeix la responsabilitat en cas que les dades facilitades pel client siguin inexactes o incompletes o l’entrega no es pogués realitzar per causa aliena a l’empresa d’enviaments, assignada a tal efecte, com és l’absència del destinatari.

Entrega a domicili:

Els enviaments es realitzaran mitjançant diversos operadors logístics en funció del pes i volum de les comandes. El termini d’entrega varia segons el tipus de producte, la seva disponibilitat, el destí, el tipus d’enviament seleccionat i la hora de recepció de la comanda. El termini màxim d’entrega és de 30 dies naturals a partir de la confirmació de pagament, en el cas de productes produïts, disponibles i amb estoc. No es realitzaran entregues en dissabtes, diumenges, ni festius. Es tracta de terminis estimatius que poden variar per raons logístiques o de força major. Si per algun d’aquests motius no es pogués complir amb la data prevista, el servei d’atenció al client informarà al client a la major brevetat possible. Els retards en la entrega no impliquen l’anul·lació de la comanda ni dret a indemnització.

El seguiment de la comanda es podrà realitzar mitjançant el codi de referència de l’enviament que el client rebrà per correu electrònic, sempre que l’operador logístic disposi d’aquest codi i el faciliti, per a poder seguir el paquet en la web del transportista.

En cas que la comanda hagi estat enviada i no tingui noticies de la entrega, es pot contactar amb el Servei d’Atenció al Client al correu electrònic info@entrebosc.com o per telèfon al +34 636 720 002.

 

DESPESES D’ENVIAMENT I RECEPCIÓ DE COMANDES

Les despeses d’enviament no estan contemplades en el preu i seran mostrades abans de la finalització de la compra, en funció de la direcció d’enviament de cada comanda.

El client es compromet a signar la fulla de recepció presentada pel transportista al realitzar l’entrega, reconeixent rebre el número d’embalums indicats. Si el client detecta productes danyats o desperfectes durant el transport (paquets oberts, cops, ruptura de l’embalatge, etc.) ha de rebutjar el paquet, indicant-ho a la fulla de recepció i comunicant-ho el més ràpid possible, en tot cas abans de catorze dies naturals, al titular per correu electrònic a info@entrebosc.com o al telèfon +34 636 720 002. Fora del referit termini, no s’admetran devolucions de productes danyats ni reclamació de productes que falten.

 

PREUS

El preu dels articles s’indica en euros (EUR) amb IVA inclòs, però no inclou altres impostos aplicables vigents a la data d’acceptació de la oferta, que s’afegiran a l’import total de la comanda.

Les despeses d’enviament corresponents sempre s’indiquen en la comanda.

El titular es reserva el dret d’efectuar en la web, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament productes en funció del mercat.

En el termini de set dies des de la recepció del correu electrònic de confirmació per part del client, el titular posarà a disposició del client, en el lloc web, per la seva descarrega en format PDF, la corresponent factura, sense perjudici del dret del consumidor per a rebre la factura en format paper.

 

INFORMACIÓ ADUANERA

En cas de realitzar una comanda que serà entregada en un país no pertanyent a la Unió Europea, poden meritar-se drets i impostos d’importació, els quals correran a càrrec del comprador i seran abonats en el moment en que el paquet arribi a la seva destinació. A més a més, seran a càrrec del comprador tots els imports addicionals que es puguin meritar degut al despatx de duanes. Des del moment en que es realitza la compra, vostè adquireix la condició d’importador i és per això que vostè haurà de complir totes les lleis i reglaments aplicables al país en que rep el producte.

 

FORMA DE PAGAMENT

Els clients hauran de realitzar el pagament de les comandes per anticipat, abans de la realització de l’enviament. Les compres es poden abonar per qualsevol dels següents mitjans:

 

Targetes de dèbit o crèdit:

  • VISA
  • MASTERCARD

El titular es reservarà la propietat dels productes de la comanda fins al seu complet pagament per part del client.

El titular del domini podrà modificar les modalitats de pagament, fent-ho constar degudament.

Amb la finalitat que ENRIC FORN CODINA pugui dur a terme les gestions oportunes, el client li notificarà a la major brevetat possible, qualsevol càrrec indegut o fraudulent. Aquesta notificació podrà realitzar-la a la direcció de correu electrònic o mitjançant trucada al número de telèfon abans indicat.

 

DRET DE DESISTIMENT I REEMBORSAMENT

En l’exclusiu cas de persona física, que tingui la condició a efectes del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de consumidor final, el client disposarà d’un termini de catorze (14) dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte per a la devolució del mateix, havent de ser assumits per part del client la tramitació i les despeses d’enviament, excepte error del titular del domini. El producte a retornar ha de conservar les seves característiques originals intactes en perfecte estat, estar presentat en l’embalatge original, amb tots els seus accessoris i documents i sense haver estat utilitzat ni consumit.

Per a l’exercici del dret de desistiment, el titular posa a disposició del client, el document de desistiment que es pot descarregar aquí. La devolució dels productes s’haurà de realitzar a Mas Pubill, s/n, 08255 – Castellfollit del Boix, en horari de dilluns a divendres de ** a ** i de ** a ** hores, havent el client de retornar el producte amb el seu embalatge original i accessoris i una copia del comprovant d’entrega i en tot cas la factura emesa per ENRIC FORN CODINA o fulla de recepció, juntament amb el document de desistiment complimentat. El titular realitzarà el reemborsament de l’import abonat en la mateixa forma en que es va efectuar el pagament de la compra, el més aviat possible, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en que ENRIC FORN CODINA hagi rebut el producte i hagi pogut verificar que aquest es troba en l’estat o les condicions establertes anteriorment. En cas que el producte retornat no es trobi en l’estat o les condicions previstes, el titular no realitzarà el reemborsament de l’import abonat.

 

RESPONSABILITATS DEL CLIENT

El client s’obliga a realitzar un ús lícit dels productes, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

El client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades al complimentar els formularis de contractació, evitant causar perjudicis a ENRIC FORN CODINA producte de la incorrecció de les mateixes.

 

DADES PERSONALS

ENRIC FORN CODINA tractarà les dades que faciliti el client de conformitat amb la Política de Privacitat que es pot consultar al següent enllaç: **.

 

IDIOMA

Amb independència de les possibles traduccions de les presents condicions generals de venda, l’idioma oficial del contracte serà sempre la versió en català.

 

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

En cas de conflictes en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, tractant-se de consumidors finals, d’acord amb la normativa aplicable seran competents els jutjats del lloc de compliment de la obligació o els del domicili de la part compradora.

En cas que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals d’Igualada (Barcelona).